SW 701

AWS/ASME SFA - 5.17       EL 12

EN ISO 14171-A                    S 1

TS EN ISO 14171-A              S 1

 

Basınçlı kap, boru, gemi, çelik konstrüksiyon imalatında 510 N/mm² çekme dayanımına sahip genel yapı çeliklerinin kaynağında kullanılan masif tozaltı kaynak telidir. Bakır kaplı olması elektrik iletkenliğini ve paslanmaya karşı direncini arttırır.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

SW 702

AWS/ASME SFA - 5.17       EM 12

EN ISO 14171-A                    S 2

TS EN ISO 14171-A              S 2

Orta ve yüksek çekme dayanımına sahip genel yapı çeliklerin kaynağında kullanılan masif tozaltı kaynak telidir. Basınçlı kap, kazan, boru, gemi ve çelik konstrüksiyon imalatında kullanılır. Ayrıca SHF 325, SHF 335 ve SHF 345 kaynak tozları ile birlikte kullanılarak sert dolgu kaynakları yapılmaktadır. Bakır kaplı olması elektrik iletkenliğini ve paslanmaya karşı direncini arttırır.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

SW 702Si

AWS/ASME SFA - 5.17       EM 12 K

EN ISO 14171-A                    S 2 Si

TS EN ISO 14171-A              S 2 Si

Orta ve yüksek çekme dayanımına sahip genel yapı çeliklerin kaynağında kullanılan masif tozaltı kaynak telidir. Basınçlı kap, kazan, boru, gemi ve çelik konstrüksiyon imalatında kullanılır. Yüksek mangan ve silisyum içeriği kaynak banyosunun deoksidasyon özelliğini arttırır. Bakır kaplı olması elektrik iletkenliğini ve paslanmaya karşı direncini arttırır.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

SW 703Si

AWS/ASME SFA - 5.17       EH 12 K

EN ISO 14171-A                    S 3 Si

TS EN ISO 14171-A              S 3 Si

Orta ve yüksek çekme dayanımına sahip genel yapı çeliklerin kaynağında kullanılan masif tozaltı kaynak telidir. Basınçlı kap, kazan, boru, gemi ve çelik konstrüksiyon imalatında kullanılır. Yüksek mangan ve silisyum içeriği kaynak banyosunun deoksidasyon özelliğini arttırır. Bakır kaplı olması elektrik iletkenliğini ve paslanmaya karşı direncini arttırır.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

SW 702Mo

AWS/ASME SFA - 5.17            EA 2

EN ISO 14171-A                     S2Mo

TS EN ISO 14171-A               S2Mo

Orta ve yüksek mukavemete sahip alaşımsız ve düşük alaşımlı
çeliklerin kaynağında kullanılan Molibden (Mo) alaşımlı masif
tozaltı kaynak telidir. Basınçlı kap, kazan, tank, boru, gemi ve
ağır çelik konstrüksiyon imalatında kullanılır. Bakır kaplı olması
elektrik iletkenliğini ve paslanmaya karşı direncini arttırır.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

SF 104

EN ISO 14174                S A AB 1

TS EN ISO 14174          S A AB 1

Özellikle gemi inşa ve çelik kontrüksiyon imalatında alın ve
iç köşe kaynaklarında tek telli ve çok telli (tandem/twin)
kaynak uygulamalarında kullanım için geliştirilmiş, alümina
bazik tip aglomera kaynak tozudur. Çift ve tek taraflı kaynaklarda
yüksek nüfuziyet sağlar. Yüksek akım taşıma kabiliyetine sahiptir,
alternatif akım ve doğru akımda kullanılabilir. Kaynak dikiş
görüntüsü güzeldir, köşe ve V-kaynak ağızlarında cüruf kalkışı
çok kolaydır. Gemi inşa, çelik yapılarda, kazan ve depolama
tanklarında kullanıma çok uygundur. 

DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

SF 304

EN ISO 14174                S A AB 1

TS EN ISO 14174          S A AB 1

Özellikle spiral ve boyuna kaynaklı boru imalatı için geliştirilen alümina-bazik tip aglomere kaynak tozudur. İnce ve orta kalınlıktaki boruların tek veya çok telle (tandem/twin) kaynağında yüksek kaynak hızlarıyla kaynak yapma imkanı verir. Yüksek akım taşıma kabiliyeti vardır, alternatif ve doğru akımda kullanılabilir. Kaynak dikiş görüntüsü güzeldir ve özellikle boru kaynaklarından beklenen düzgün ve yüksek nüfuziyetli kaynak dikişleri verir. Cüruf kalkışı çok kolaydır.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

FRO AS 231

AWS/ASME SFA - 5.17         F7 A0 EL 12

               DIN 32522                            B AR 198 AC 12 KMS

Rutil tip, aglomere tozaltı kaynak tozudur. Mn ve Si ilavesi
nedeniyle karbonlu çeliklerde tek ve çok tel ile iki veya üç
pasolu kaynaklarda kullanıma çok uygundur. Yüksek kaynak
hızlarında dahi kaynak dikiş görünüşü mükemmeldir. Kök
pasoda ve köşe kaynaklarında curuf kalkışı çok kolaydır. LPG
tüplerinin, tankların, kazanların, konstrüksiyon elemanlarının,
gemi inşaa ve boru kaynaklarında yoğun olarak kullanılır.

Bazisite Indeksi: 0.4 

DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

FRO AS 461

AWS/ASME SFA - 5.17              F 6 AP 2 EL 12

AWS/ASME SFA - 5.17              F 7 AP 4 EM 12

AWS/ASME SFA - 5.17              F 7 AP 4 EM 12K

DIN 32522                                 B AB 1 87 AC 10

Karbonlu ve düşük alaşımlı çeliklerin tek veya çok tel ile tek veya çok pasolu kaynaklarında kullanılan yarı bazik aglomere kaynak tozudur. Kullanılan kaynak teli ile birlikte elde edilen kaynak metali düşük servis sıcaklıklarında dahi yüksek mekanik özellikler gösterir. Köşe ve kaynak ağızı açılan yatay kaynaklarda curuf temizliği kolaydır. Basınçlı kap, kazan, tank, LPG tüpleri, çelik konstrüksiyon imalatında ve gemi inşaasında kullanıma uygundur. Ayrıca, alaşımsız ve Mo, Ni, Ti, B alaşımlı tellerle boruların uzunlamasına ve spiral kaynaklarında kullanılabilir.

Bazisite İndeksi: 1.3 

DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

OP 139

AWS/ASME SFA - 5.17        F6 A2 - EL 12

   AWS/ASME SFA - 5.17        F6 A8 - EM 12K

AWS/ASME SFA - 5.17         F7 A6 - EH 14

AWS/ASME SFA - 5.23         F8 A6 - EA2 A2

OP 139 alümina-bazik karakterli, aglomere tozaltı kaynak tozudur. Tek pasolu ve çok pasolu, alın ve köşe kaynakları yapılan tek ve çok telli tozaltı kaynak sistemlerinde kullanım amaçlı geliştirilmiştir. OP 139, boru hattında kullanılan boruların uzunlamasına, çevresel ve spiral kaynak dikişlerinin tandem ve çok telli tozaltı kaynak uygulamalarında kullanılır. Düşük sıcaklıklarda çentik darbe direnci yüksektir. Daha yüksek çentik darbe direnci için SW 702 Mo, OE-SD3 Mo ve OE TiBor 33 gibi hafif alaşımlı kaynak telleri ile de kulanıma uygundur. OP 139 yüksek akım taşıma kabiliyetine sahiptir, kalın kesitli çelik konstrüksiyonlarda köşe ve alın kaynaklarında kullanılabilir. Kaynak dikişi düzgün bir profile sahiptir ve yüksek hızda yapılan kaynaklarda bile kaynak ağzı yüzeyleri ile iyi bir ergime ve karışım sağlar. Cüruf kalkışı, temizlemesi iyidir ve pek çok durumda cüruf kendiliğinden kalkar. OP 139, doğru akımda ve alternatif akımda kullanıma uygundur ve tek telli uygulamalarda 1300A' e kadar akım değerlerinde kullanılabilir.

Bazisite İndeksi: 1.5

DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN 

OP 176

   AWS/ASME SFA - 5.17         F7 A2 - EL 12

AWS/ASME SFA - 5.17         F7 A2 - EM 12K

   AWS/ASME SFA - 5.23         F9 A0 - EA2 G

OP 176, 450 MPa' a kadar akma dayanımına sahip düşük alaşımlı
çeliklerin, DIN 17172' ye göre boru çeliklerinin ve API 5L' ye göre
X70' e kadar çeliklerin kaynaklarına uygun aglomere kaynak
tozudur. Tek ve üç tele kadar çok telli uygulamalarda yüksek
kaynak hızına sahiptir. Spiral boru kaynaklarında yüksek kaynak
hızı ile çalışma imkanı sağlar. Kaynak dikişi düz ve düzgündür.
Kaynak metalinin yayılımı ve ana metali sarışı iyidir. Kesme hatası
yapmaz. Düşük sıcaklıkta tokluğu yüksektir. Kullanılan kaynak
teline, uygulanan kaynak prosedürüne ve ana malzeme türüne
bağlı olarak 240 HV' den düşük sertlik elde edilebilir ve ''sour'' gaz
ortamlarına dirençlidir. NACE - TM - 0284 (Solution A)' ye uygundur.

Bazisite indeksi: 0.8

DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

OP 120 TT

OP 120 TT, genel yapı çeliklerinin, kazan çeliklerinin ve boru
çeliklerinin kaynağında kullanılan florit-bazik tip, aglomere tozaltı
kaynak tozudur. Yüksek mangan alması nedeniyle özellikle
düşük manganlı tellerle kullanım alanı geniştir. OP 120 TT
tandem, çok telli uygulamalar ve çift telli uygulamalarda
kullanılabilir. Kaynak metali yüksek tokluğa ve çatlak direncine
sahiptir. OP 120 TT ile DC pozitif kutupta veya AC' de 1000A' e
kadar kaynak yapmak mümkündür.

Bazisite indeksi: 3.1 (yaklaşık)

DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

OP 121 TT

OP 120 TT, genel yapı çeliklerinin, kazan çeliklerinin ve boru
çeliklerinin kaynağında kullanılan florit-bazik tip, aglomere tozaltı
kaynak tozudur. Yüksek mangan alması nedeniyle özellikle
düşük manganlı tellerle kullanım alanı geniştir. OP 120 TT
tandem, çok telli uygulamalar ve çift telli uygulamalarda
kullanılabilir. Kaynak metali yüksek tokluğa ve çatlak direncine
sahiptir. OP 120 TT ile DC pozitif kutupta veya AC' de 1000A' e
kadar kaynak yapmak mümkündür.

Bazisite indeksi: 3.1 (yaklaşık)

DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

FLUXOCORD 31

AWS/ASME SFA-5.17           F7AP4-EC-G

Alaşımsız ve ince taneli yapı çeliklerinin kaynağında OP
121TT tozu ile birlikte kullanılan, dikişsiz, bakır kaplı, bazik
karakterli toz altı özlü kaynak telidir. Alternatif ve doğru
akımda kullanılabilir.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

TOP